Gościem audycji Popołudnie RDC Roberta Łuchniaka, poświęconej młodzieżowej samorządności w Polsce był Piotr Drzewiecki – doradca ds. polityki młodzieżowej z Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego.

To, co niezbędne żeby młodzieżowe rady funkcjonowały prawidłowo to wyposażenie młodzieżowych radnych w odpowiednie kompetencje. To jest rolą nie tylko gmin ale i organizacji pozarządowych, żeby włączać się w proces wspierania młodzieży. (…) Młodzieżowe rady tworzone są przez osoby, które mogą mieć lat 13, 18, czasem 20 – trudno oczekiwać od takich osób aby miały zaawansowaną wiedzę prawną, która pozwalałaby na opiniowanie aktów prawnych w gminie

– mówił Drzewiecki

Zapis rozmowy dostępny jest na stronie Radia, pod adresem: https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-o-mlodziezowej-samorzadnosci-w-polsce/. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą publikacją, poświęconą młodzieżowej samorządności lokalnej (shorturl.at/dmoDU).