Piotr Drzewiecki

Policy Expert

Biogram

Absolwent Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat związany z działalnością na rzecz trzeciego sektora. Od 2015 roku Radny Senior Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. W przeszłości członek zarządu oraz skarbnik Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Pełnił również funkcję koordynatora realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Programu Młodzieżowego Delegata do ONZ. Prelegent oraz panelista na szeregu konferencji poświęconych problematyce partycypacji młodzieży w życiu społecznym (również międzynarodowych, m.in. w Dublinie, Berlinie oraz Istambule). Aktywnie działa na rzecz nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5b, dotyczącego funkcjonowania młodzieżowych rad gmin (m.in. w ramach projektu Start5b oraz przy parlamentarnym zespole ds. wspierania młodzieżowych rad gmin przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego).

Organizator konferencji i debat panelowych poświęconych funkcjonowaniu trzeciego sektora w Polsce oraz edukacji, w których brali udział zarówno społecznicy jak i strona rządowa. Biegle posługuje się językiem angielskim (C2) oraz językiem francuskim (B2). Uczestnik Eastern Partnership Youth Forum.

Specjalistka ds. promocji

Więcej

Head of Research

Więcej

Doradca ds. polityki młodzieżowej

Więcej

Specjalistka ds. CSR

Więcej