Tomasz Opar

Biogram

Posiada ponad 11 letnie doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej w Europie oraz ponad 10 letnie doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji trzeciego sektora w Polsce. Swoje pierwsze kroki w polityce młodzieżowej stawiał jako młodzieżowy radny, współpracując z Ogólnopolską Federacją Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. W czasie studiów współorganizował blisko 26 projektów i wymian międzynarodowych, na terenie Polski i Europy, o szeroko rozumianej partycypacji młodych ludzi w procesach decyzyjnych.

Reprezentował Polskę m.in. w czasie konferencji: Youth for Tomorrow’s Europe na Malcie, 3rd Eastern Partnership Youth Forum 2017 w Warszawie, European Union Youth Conference w Wiedniu, Youth Trends Frorum 2019 w Taipei na Tajwanie. W 2019 roku został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie wspiera inicjatywy młodzieżowe. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla formalnych i nieformalnych organizacji młodzieżowych. Zawodowo: aplikant adwokacki, wspiera realizację projektów biznesowych.

Specjalistka ds. promocji

Więcej

Head of Research

Więcej

Doradca ds. polityki młodzieżowej

Więcej

Specjalistka ds. CSR

Więcej