Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej
i Społeczeństwa Obywatelskiego

Podstawą działania IREPSO jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę ze specjalistami szczególnie z dziedziny prawa oraz polityki młodzieżowej. 

Dialog Nowej Generacji

Instytut

Nasi eksperci  posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie działań z młodzieżą, w tym przy organizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz szkoleń i konferencji.

Celem Instytutu jest działanie za pomocą następujących platform edukacyjnych:

– naukowej – poprzez tworzenie publikacji, raportów, opracowań oraz specjalnych broszur, prowadzenie działalności analitycznej oraz wydawniczej, w zakresie zagadnień prawnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

– szkoleniowo – projektowej – poprzez organizację holistycznych projektów społecznych, prowadzenie warsztatów, debat oraz konferencji mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, zwiększanie zainteresowania współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami, w tym prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.

Skontaktuj się z nami

office@irepso.pl

Nasza misja

Praca na rzecz trzech kluczowych obszarów, które od lat niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli młodzieży. Należą do nich edukacja – w szczególności edukacja prawna – a także rozwój i promocja dóbr kultury, a także wzmacnianie partycypacji młodzieży w życiu publicznym.

Instytut działa ponadto na rzecz zwiększania instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów formalnych oraz nieformalnych funkcjonujących w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Edukacja prawna na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Działalność Instytutu

Docieranie do decydentów z kwestiami istotnymi dla przedstawicieli młodego pokolenia. Działalność konsultacyjna oraz udział w debacie dotyczącej problemów i wyzwań stojących przed młodymi.

Działania mające na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, zwiększanie zainteresowania współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami, w tym prowadzenie dyskusji o społecznych oraz gospodarczych aspektach prawa.

Inicjowanie i prowadzenie działań, służących wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz idei demokracji, w tym upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, jak i również podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy osób współpracujących z Fundacją.

Budowanie społecznej świadomości w zakresie polityki klimatycznej. Promocja rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój Polski.

Ochronę materialnych i niematerialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Realizację projektu Okiem Młodych finansuje

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami

Biuro

IREPSO
ul. Nowogrodzka 50, lok. 515
00-695 Warszawa

Dane

KRS: 0000843811
REGON: 386240179
NIP: 7010985917

Kontakt

e-mail: office@irepso.pl