Rewolucja technologiczna, w tym dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w niedalekiej przyszłości będzie mieć istotny wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe, ponieważ przyczynia się do kształtowania rynku pracy. Nic więc dziwnego, że wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród ludzi młodych zaczyna pojawiać się coraz więcej obaw, co do utrzymania niektórych stanowisk pracy. Według raportu OECD w wyniku automatyzacji niektórych zawodów, co czwarte miejsce pracy jest zagrożone. Nie wolno jednak zapominać, że sztuczna inteligencja stwarza również nowe możliwości kariery, które będą wymagać nowych umiejętności i kwalifikacji takich jak np. kreatywność, innowacyjność i umiejętność myślenia w nowy sposób, czyli cech, które często są cenione wśród młodych ludzi.

Sztuczna inteligencja – gdzie znajduje zastosowanie?
Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest do automatyzacji niektórych zadań, dotychczas wykonywanych przez ludzi. Wspomniane zjawisko szczególnie widoczne jest w branży produkcyjnej, usługach, handlu oraz administracji, gdzie znajduje zastosowanie podczas takich czynności jak np.:

  • obsługa klientów lub zamówień,
  • analiza danych,
  • diagnostyka medyczna,
  • tworzenie treści.

Automatyzacja powtarzalnych i rutynowych zadań stwarza zagrożenie utraty miejsc pracy w przypadku m.in. kasjerów, sprzedawców, magazynierów, pracowników obsługi klienta np. w bankach lub urzędach pocztowych, księgowych i audytorów, a nawet rolników. Według raportu WEF (World Economic Forum) w wyniku wprowadzania technologii sztucznej inteligencji do 2025 roku może zniknąć około 83 mln miejsc pracy, w tym 26 mln stanowisk biurowych i jednocześnie powstać 69 mln nowych miejsc pracy, wymagających nowych kompetencji i umiejętności.

Ramię w ramię z robotem – czyli wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy
Kluczowym czynnikiem, mającym ogromny wpływ na transformację rynku pracy, w tym na młodych ludzi, która uczyni go bardziej elastycznym i zmiennym, jest sztuczna inteligencja. Wspomniana technologia jest dostępna dla wszystkich, przez co praktycznie każdy może z niej skorzystać. Ponad 70% firm planuje jej wdrożenie w najbliższych latach, widząc w tym szanse na znaczny rozwój prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać, że automatyzacja nie wyklucza udziału czynnika ludzkiego. Wśród najważniejszych kompetencji pracowników w dobie rewolucji technologicznej dużą rolę ogrywać będzie myślenie analityczne i myślenie kreatywne, umiejętności poznawcze, umiejętności współpracy, łatwość adaptowania się do zmian oraz znajomość technologii, czyli kompetencji, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić. Dlatego też dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy dużym wyzwaniem będzie dostosowanie się do nadchodzących zmian, tym bardziej że najprawdopodobniej w przyszłości w przypadku wielu zawodów będą zmuszeni ramię w ramię współpracować z robotem, czego z pewnością trzeba będzie się nauczyć.

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK