IREPSO Strona główna
Strona główna/Wpisy/Interwencje Młodzieżowe

Ciekawa inicjatywa w Gminie Kutno. Powstanie Młodzieżowa Rada Gminy

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Urząd Gminy Kutno poinformował o ciekawej inicjatywie.  30 sierpnia wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska złożyła wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kutno, który zawierał projekt statutu i ordynacji wyborczej. Wniosek został przygotowany po przeprowadzeniu ankiety informacyjnej wśród uczniów tamtejszych szkół, konsultacjach z samorządami uczniowskimi oraz petycjach w sprawie utworzenia Rady. Złożony wniosek został przyjęty jednogłośnie przez Radę G ...

2023-09-11T11:11:01+02:0011 września 2023|

Przedstawiamy drugi i trzeci raport z działań podjętych w ramach Youth2030

Youth2030 to strategia działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz młodzieży, stworzonej z inicjatywy Sekretarza Generalnego w 2018 roku, wyznaczająca kierunek pracy ONZ z młodzieżą i na jej rzecz w trzech podstawowych filarach, tj.: prawa człowieka, pokój i bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i edukacja. Progress Report 2022 i Progress Report 2023 to kolejne dwa raporty, zawierające informacje na temat stanu wdrażania poszczególnych działań strategii młodzieżowej, globalnych wyzwań stoj ...

2023-08-23T10:19:27+02:0023 sierpnia 2023|

Wpływ rewolucji technologicznej na rynek pracy

Rewolucja technologiczna, w tym dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w niedalekiej przyszłości będzie mieć istotny wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe, ponieważ przyczynia się do kształtowania rynku pracy. Nic więc dziwnego, że wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród ludzi młodych zaczyna pojawiać się coraz więcej obaw, co do utrzymania niektórych stanowisk pracy. Według raportu OECD w wyniku automatyzacji niektórych zawodów, co czwarte miejsce pracy jest zagrożone. Nie wolno jedn ...

2023-08-18T12:44:31+02:0018 sierpnia 2023|

Czy wiesz czym jest Młodzieżowa Rada Konsultacyjna UE?

11 sierpnia br., tj. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Młodzieży Komisja Europejska podała nazwiska 25 młodych działaczy w wieku 19-29 lat, którzy weszli w skład Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej UE na lata 2023 – 2025. Wspomniane gremium pełni funkcję doradczą, służąc pomocą komisarz Jutcie Urpilainen i Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych w sprawach dotyczących uczestnictwa młodzieży oraz wzmocnienia jej pozycji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. W ten sposób przyczy ...

2023-08-18T12:50:18+02:0016 sierpnia 2023|

Nie będzie bezpłatnej komunikacji dla starszych uczniów na terenie GZM – petycja MRM-ów rozpatrzona negatywnie

28 lipca 2023 roku Młodzieżowe Rady Miast wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii złożyły do GZM i ZTM petycję w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dzieci i młodzieży do lat 18 za okazaniem legitymacji. Mimo włożonego zaangażowania w stworzenie wniosku i uzyskania poparcia w postaci wymaganej liczby podpisów, Młodzieżowa Rada Miasta Katowic poinformowała niedawno o negatywnej decyzji ZTM. Główną przyczyną odmowy spełnienia złożonych postulatów, jest k ...

2023-08-18T12:56:49+02:0014 sierpnia 2023|
Przejdź do góry