IREPSO Strona główna
Strona główna/Wpisy/Interwencje Młodzieżowe

19 września dniem młodzieżowych rad i sejmików przy JST!

15 grudnia 2022 roku to dzień wielkiego sukcesu dla środowisk młodzieżowych. Podczas czwartkowego 68. posiedzenia Sejmu RP, 447 posłów głosowało za przyjęciem uchwały ustanawiającej 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. To właśnie 32 lata temu (w 1990 roku) w Częstochowie powstała pierwsza młodzieżowa rada miasta w Polsce, która była przejawem otwierania się władz lokalnych na współpracę z młodym pokoleniem obywateli. Przyjęcie uchwały jest wyr ...

2023-01-16T15:28:34+01:0016 stycznia 2023|

Lex Czarnek 2.0 z wetem 2.0

Bez wątpienia, jednym z najważniejszych wydarzeń tego tygodnia było drugie weto prezydenckie dla kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, tzw. Lex Czarnek 2.0 (należy przy tym jednak zaznaczyć, iż w tym przypadku nie był to projekt rządowy, ale poselski – niemniej oba były przygotowane ,,pod auspicjami” obecnego ministra edukacji i nauki). Argumentując swoją decyzję Prezydent RP Andrzej Duda zaznaczył, że projekt nie uzyskał szerokiej akceptacji społecznej dla jego kluczowych rozwiązań. Tr ...

2023-01-16T15:22:11+01:0016 grudnia 2022|

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dziedzictwa Europejskiego Roku Młodzieży 2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dziedzictwa Europejskiego Roku Młodzieży 2022 Rok 2022 stał się Europejskim Rokiem Młodzieży za sprawą przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, która ogłosiła inicjatywę w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. W tym orędziu podkreśliła ona znaczenie młodych Europejczyków w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej i sprzyjającej inkluzywności społecznej i cyfrowej. W założeniu, Europejski Rok Młodzieży miał dać młodym ...

2023-01-16T14:53:32+01:0028 listopada 2022|

Policy paper IREPSO dot. wyborów do sejmików młodzieżowych

Już wkrótce do decydentów zostanie przekazana publikacja Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego pod tytułem “Wybory członków młodzieżowych sejmików – nowa rzeczywistość ze starymi rozwiązaniami”, autorstwa Jana Zapolskiego-Downara. Pomimo istnienia w 10 województwach grup tytułujących się „młodzieżowymi sejmikami”, przed czerwcem 2021 roku nie miały one usankcjonowanego prawnie charakteru doradczych organów. Miały one charakter głównie edukacyjny, a sposób wyboru czło ...

2023-01-16T14:48:24+01:0028 listopada 2022|

Najeść się doświadczeniem – problem bezpłatnych staży i praktyk

Praktyki zawodoweNajwcześniej młodzi ludzie mają do czynienia z praktykami zawodowymi w szkole średniej. Regulowane są one przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019 roku[1]. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia. Przewidziane są dwie formy umów będące podstawą praktyki zawodowej. Pierwsza to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędz ...

2023-01-16T15:16:51+01:0010 listopada 2022|
Przejdź do góry