Przygotowani

Projekt realizowany obecnie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jego celem jest wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu przy pomocy aplikacji mobilnej, automatyzującej udzielanie prostej, bezpłatnej, zindywidualizowanej oraz natychmiastowej konsultacji zawodowej, dotyczącej warunków zatrudnienia.

Mierzymy się w ten sposób z problemem braku podstawowego przygotowania z zakresu prawa i ekonomii, które pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji na rynku pracy.

Interwencje Młodzieżowe

Projekt realizujemy przy wsparciu Fundacji PGE do lutego 2023 roku. Interwencje Młodzieżowe składają się z dwóch filarów. W ramach pierwszego z nich prowadzone są komparatystyczne badania prawne oraz monitoring społeczno-legislacyjny dotyczący sytuacji osób młodych na rynku pracy. Ich efektem będą opracowane wytyczne do zmian legislacyjnych w obszarze młodzi na rynku pracy. W tym zakresie nieodzowne wsparcie Instytut uzyskuje od Sekcji Młodych NSZZ Solidarność-80.

Drugi filar to „Zagadnienia prawne w praktyce” – poświęcony jest działaniom podnoszącym świadomość społeczną osób młodych i skupia się na tytułowych interwencjach. Stworzony został kanał komunikacji pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia a zespołem Instytutu w zakresie zagadnień związanych z partycypacją społeczną w ramach młodzieżowych organów doradczych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych organizacji pozarządowych. Ich przedstawiciele mogą przesyłać swoje zapytania, na które odpowiadają osoby posiadające doświadczenie społeczne oraz wyższe wykształcenie prawne. W oparciu o zgłaszane przez młodych na skrzynkę interwencyjną problemy oraz bieżące obserwacje tworzone będą zanonimizowane opracowania ogólne.

 

 

Okiem Młodych

Projekt realizowany był przy wsparciu Fundacji Orlen od lipca 2021 do lipca 2022 roku. Okiem Młodych miał dwa główne cele. Pierwszym z nich było zbadanie zjawisk społecznych, które dotknęły młodych ludzi w dobie pandemii. Drugi stanowiło natomiast zachęcenie przedstawicieli młodego pokolenia do większego zaangażowania i aktywności w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim. Projekt został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem warunków pandemicznych. W trakcie realizacji wydany został między innymi raport o wpływie pandemii COVID-19 na studentów, czy wybór analiz dotyczących różnych aspektów partycypacji społecznej młodego pokolenia. W ramach Projektu realizowany był również program stażowy.

Energia Młodych

Projekt realizowany był przy wsparciu Fundacji Energa od stycznia do grudnia 2022 roku. Miał on na celu podniesienie świadomości społecznej młodych w wieku od 16 do 25 roku życia na temat aktywności społecznej oraz zbadanie skutków nowelizacji ustaw samorządowych w zakresie funkcjonowania młodzieżowych organów doradczych na szczeblu lokalnym. Rezultatem badań obecnych polityk młodzieżowych były propozycje nowych rozwiązań o charakterze strategicznym dla młodzieży.

 

 

Dialog Nowej Generacji

Projekt był realizowany przez cały 2021 rok. Łącznie objął zasięgiem niemal 250 tys. młodych mieszkańców Polski. Badania prowadzone w ramach Dialogu Nowej Generacji skupiały się na analizie przekonań, wyobrażeń i oczekiwań młodych Polaków (w przedziale wiekowym 15–24 lat) wobec polityki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, a także partycypacji społecznej młodzieży. W ramach DNG powstał szereg materiałów, w tym: analiz, opracowań oraz raport końcowy zawierający rekomendacje dla decydentów. Wszystkie zamierzone rezultaty Projektu udało się osiągnąć pomimo trudnej sytuacji pandemicznej.