28 lipca 2023 roku Młodzieżowe Rady Miast wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii złożyły do GZM i ZTM petycję w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dzieci i młodzieży do lat 18 za okazaniem legitymacji. Mimo włożonego zaangażowania w stworzenie wniosku i uzyskania poparcia w postaci wymaganej liczby podpisów, Młodzieżowa Rada Miasta Katowic poinformowała niedawno o negatywnej decyzji ZTM.

Główną przyczyną odmowy spełnienia złożonych postulatów, jest kwestia związana z wysokimi kosztami obecnie pokrywanymi przez miasto, a podniesienie wieku uprawniającego do korzystania przez uczniów z darmowych przejazdów komunikacją miejską, spowodowałoby znaczny wzrost składek o kilka milionów złotych.

To jednak nie zniechęca młodzieży, która mimo zawodu nie poddaje się i wierzy, że w przyszłości będzie możliwość spełnienia ich postulatów. Nic w tym dziwnego, ponieważ Młodzieżowe Rady Miast należące do GZM zebrały ogromną liczbę podpisów pod petycją, co pozwala mieć nadzieję na przyszłość.

Darmowa komunikacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Intrygujący pomysł młodzieży mieszkającej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładał, by uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od ZTM. Obecnie przywilej ten posiadają uczniowie do 16 roku życia, przez co uczniowie liceum czy technikum są zobligowani do zakupu biletów na przejazdy komunikacją miejską.

Wspomniana petycja, której autorem w imieniu Młodzieżowych Rad Miast wchodzących w skład GZM, jest Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach, została przesłana w formie elektronicznej do ZTM. W ten sposób młodzi działacze chcieli sprawić, by jak najwięcej młodych osób miało możliwość bezpłatnego dojeżdżania do szkoły zbiorkomem – najbardziej ergonomiczną i ekonomiczną formą dojazdu. Możliwość korzystania przez starszych uczniów z komunikacji miejskiej za darmo, pozwoliłoby nieco odciążyć rodzinny budżet w tych szczególnie wymagających czasach. W końcu bilety i tak już swoje kosztują, a ich ceny ciągle rosną.

Młodzi Radni podkreślają o obowiązku nauczania do 18 roku życia. Wielu uczniów liceum i technikum na co dzień – przez 5 dni w tygodnia korzysta z dojazdów w obie strony, tj. do szkoły i domu za pośrednictwem transportu publicznego. Niektóre z osób ze względu na wysokie ceny biletów zmuszone są zrezygnować z nauki w szkołach, które są oddalone od ich miejsca zamieszkania – np. znajdują się w innych miastach. Wprowadzenie wspomnianego rozwiązania miałaby pozytywny wpływ na ocenę standardu życia młodych osób w danym mieście. W Polsce z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogą korzystać starsi uczniowie z Gdańska, Gdyni i Szczecina.

Co ciekawe, młodzieżowi radni wykorzystali rozwiązania przewidziane w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa szczegółowy tryb składania i procedowania petycji kierowanych do instytucji publicznych. Nie skorzystali natomiast z rozwiązań oferowanych bezpośrednio w ustawach samorządowych. Pokazuje to, że mechanizmy partycypacyjne mogą przybierać różną formę.

fot. GZM

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK