Publikacje Instytutu z 2022 oraz 2023 roku

Lista publikacji przygotowanych przez ekspertów i współpracowników Instytutu. Wydanie części publikacji było możliwe dzięki środkom z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Zachęcamy do zapoznania się z nimi poniżej!

Interwencje młodzieżowe. Case study

Zebrane kazusy poświęcone zagadnieniom funkcjonowania młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz młodzieżowych sejmików wojewódzkich, opracowane przez zespół IREPSO.

Materiał przygotowany w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe ze środków Fundacji PGE.

Pobierz PDF

Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich

Rekomendacje opracowane przez prawników poświęcone wzmocnieniu pozycji osób młodych na rynku pracy. Publikacja zawiera postulaty de lege ferenda w zakresie ustawy o praktykach absolwenckich.

Materiał przygotowany w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe ze środków Fundacji PGE.

Pobierz PDF

Wybory członków młodzieżowych sejmików. Nowa rzeczywistość ze starymi rozwiązaniami

Policy paper zestawiający wybrane rozwiązania stosowane w województwach w zakresie wyboru członków młodzieżowych organów doradczych. Publikacja zawiera również rekomendacje Instytutu w tym zakresie.

Materiał przygotowany w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe ze środków Fundacji PGE.

Pobierz PDF

Strategie kształtujące politykę młodzieżową w gminie jako instrument upowszechniania idei samorządowej i zwiększania partycypacji młodzieży

Raport przybliża uwagi de lege ferenda w zakresie wprowadzania i upowszechniania instrumentu lokalnych strategii młodzieżowych
Pobierz PDF

Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie i styl życia Polaków

Analiza opisująca zdrowotne skutki pandemii dla młodego pokolenia.
Pobierz PDF

Wpływ pandemii COVID-19 na studentów

Opracowanie opisujące w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na życie studentów w Polsce.
Pobierz PDF

Młodzieżowe organy doradcze przy naczelnych organach administracji publicznej

Analiza zawierająca ocenę funkcjonowania wybranych młodzieżowych organów doradczych przy naczelnych organach administracji publicznej.
Pobierz PDF

Nasze publikacje

Zapoznaj się z innymi publikacjami
Publikacje z 2021 roku

 

Kadencja młodzieżowej rady jednostki samorządu terytorialnego, wybór jej członków oraz rozwiązania w tym zakresie przyjęte na skutek pandemii SARS-CoV-2

Analiza zawierająca przedstawienie i ocenę rozwiązań w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad w Polsce.
Pobierz PDF

Partycypacja społeczna młodego pokolenia

Zbiór tekstów dotyczących partycypacji społecznej młodego pokolenia.
Pobierz PDF

Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne młodych

Opracowanie przybliżające zależności pomiędzy pandemią COVID-19 a zdrowiem psychicznym młodych w Polsce.
Pobierz PDF