IREPSO Strona główna
Strona główna/Wpisy/Aktualności

Propozycja ograniczeń sprzedaży napojów energetycznych

Od kilku lat możemy zaobserwować niepokojące zjawisko w postaci znacznego wzrostu popularności i spożycia napojów energetycznych wśród dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w wystąpienie generalnym do Ministra Zdrowia poruszył problem związany z narastającą odą na wspomaganie się „energetykami” np. przed testami lub klasówkami, w czasie nauki, czy też podczas wzmożonego wysiłku. Według badań przeprowadzonych w 2021 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państw ...

2023-02-13T11:23:00+01:0013 lutego 2023|

Stypendia socjalne kolejnym tematem posiedzenia Rady ds. Młodzieży

26 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Młodzieży działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Tym razem Rada wraz z zaproszonymi ekspertami i przedstawicielami samorządu studenckiego i doktoranckiego zajęła się analizą zagadnienia konieczności zwiększenia kwot stypendiów socjalnych czy mechanizmów z tym związanych przy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W pierwszej kolejności należy zauważyć pewną gruntowność niniejszego tematu w świetle obecnego prawa. Otóż i ...

2023-02-04T15:07:02+01:002 lutego 2023|

Scenariusze lekcji poświęcone edukacji klimatycznej już dostępne!

17 sierpnia 2021r. Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Głównym celem było zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia dlatego w listopadzie 2021 roku powołano międzyresortowy Zespół spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. W skład zespołów weszli naukowcy, eksperci, praktycy i pedagodzy a za koordy ...

2023-02-02T12:00:53+01:002 lutego 2023|

Dobrowolny Narodowy Przegląd z realizacji Agendy 2030 – wypełnij ankietę!

Polska już po raz drugi przystępuje do Dobrowolnego Przeglądu realizacji Agendy 2030 – VNR 2023 (ang. Voluntary National Review, VNR). Pierwszy raport zaprezentowaliśmy na forum ONZ w 2018 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pragnie aby wkład osób młodych i organizacji pozarządowych znalazł swoje szczególne miejsce w VNR 2023. Dlatego celem niniejszej ankiety jest zebranie możliwie precyzyjnego i rzeczowego wkładu od szerokiego grona interesariuszy w Polsce reprezentujących trzy obszar ...

2023-01-09T17:25:34+01:009 stycznia 2023|

Rozpoczynamy realizację nowego zadania!

W ciągu ostatnich dwóch lat z powodzeniem zrealizowaliśmy cztery projekty poświęcone sytuacji młodych w naszym kraju. Niestety, specyfika pracy projektowej nie zawsze pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb naszego zespołu. Aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu youthworkerów oraz mając na celu podniesienie jakości pracy naszego zespołu, rozpoczynamy realizację zadania publicznego "Stabilizacja funkcjonowania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego". Dziękujemy za z ...

2022-12-28T14:26:47+01:0028 grudnia 2022|
Przejdź do góry