Poznaj nasz zespół, autorów i współpracowników Instytutu

Osoby, dzięki którym realizujemy działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Rzeczniczka Prasowa Parlamentu Studentów RP, w poprzednich latach m.in. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, senator studencki w Senacie UW oraz przewodnicząca Komisji Koordynacji Projektów ZSS UW. Absolwentka socjologii stosowanej i dziennikarstwa ze specjalizacją public relations i marketing medialny, sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Współodpowiada za działania komunikacyjne Parlamentu Studentów RP, w tym kampanie informacyjne i działania w social mediach. Prowadzi także szkolenia z tego zakresu, dotykając m.in. tematów trudnych np. kryzysów w samorządzie czy komunikacji dot. wsparcia psychologicznego dla studentów. Oprócz PSRP realizuje się zawodowo w administracji publicznej w zakresie komunikacji społecznej.

Studentka II roku MISH-u na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego realizuje Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe. Od wielu lat angażuje się w najróżniejszego rodzaju projekty związane z działalnością młodzieżową i zwiększaniem świadomości społecznej. Szczególną uwagę poświęca sytuacji na Bliskim Wschodzie i poezji Zbigniewa Herberta. Laureatka III Olimpiady z Praw Człowieka, stażystka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz autorka wielu prac naukowych o najróżniejszej tematyce, publikowanych m.in. na portalu Obserwator Międzynarodowy. Stałą możliwość rozwoju dają jej liczne konferencje, debaty, a także działalność w kołach naukowych.

Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej. Naukowo i zawodowo zajmuje się problematyką partycypacji społecznej młodzieży. Współautor książki ,,Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa” oraz autor kilkunastu artykułów naukowych. Entuzjasta samorządu terytorialnego, były radny Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.

Aplikantka adwokacka. Ekspert z zakresu procedury sądowej oraz bankowości. W IREPSO zajmuje się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności sektora finansowego, zrównoważonego finansowania oraz roli trzeciego sektora w ochronie praw obywatelskich.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant radcowski wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, współpracujący z jedną z warszawskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, podatkowych oraz karnoskarbowych. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego. Ambasadorka Projektu ,,Dialog Nowej Generacji”. Zaangażowana w działalność na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Studentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Członkini zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego, obecnie związana z Think Poland. W IREPSO zajmuje się zagadnieniami zdrowia publicznego.

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Związana ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Stylu Życia, w którym pełniła rolę przewodniczącej, a także ze Studenckim Kołem Naukowym przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, w którym od lat pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Echokardiografii. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu AML i Compliance na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od lat związana z działalnością organizacji trzeciego sektora, począwszy od wolontariatu po zarządzanie projektami. Współorganizatorka i prelegentka kilkunastu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym.

Absolwentka psychologii na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo zajmuje się badaniami marketingowymi w dziale Data Science. Obecnie KU Leuven.

Studentka prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim, nagrodzona Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla najlepszych studentów w Polsce. Autorka tekstów naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego, współautorka monografii naukowej pt. ,,Młodzieżowa samorządność w Polsce. Analiza i dalsza perspektywa”. Zasiadała w prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Płocka i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Aplikant adwokacki. Od wielu lat związany z działalnością na rzecz trzeciego sektora. Od 2015 roku Radny Senior Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. W przeszłości Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Członek Rady ds. Młodzieży NRR przy Prezydencie RP. Współautor raportu z konsultacji społecznych Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami młodego pokolenia „Rozmowy z Młodymi o Polsce”. Pełnił funkcję koordynatora Programu Młodzieżowego Delegata do ONZ realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Prelegent oraz panelista na szeregu konferencji poświęconych problematyce partycypacji młodzieży w życiu społecznym (również międzynarodowych, m.in. w Dublinie, Berlinie oraz Istambule). Aktywnie działał na rzecz nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5b, dotyczącego funkcjonowania młodzieżowych rad gmin (m.in. w ramach projektu Start5b oraz przy parlamentarnym zespole ds. wspierania młodzieżowych rad gmin przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego).

Absolwentka University of Southampton i King’s College London, gdzie studiowała biologię morską z oceanografia oraz hydrologię: naukę i zarządzanie. Obecnie pracuje nad jakością wody pitnej w Polsce, choć interesuje ją również sprawiedliwość ekologiczna i dostęp grup zmarginalizowanych do wody pitnej. Angażuje się w dodatkowe projekty – na swoim koncie ma m.in. przewodniczenie Młodzieżowej Radzie Klimatycznej, przewodzenie Polskiemu Stowarzyszeniu na Uniwersytecie w Southampton, organizację konferencji Poland 2.0 Summit, czy udział w Szczycie Klimatycznym COP24.

Zawodowo: adwokat. Posiada ponad 11 letnie doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej w Europie oraz ponad 10 letnie doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji trzeciego sektora w Polsce. Reprezentował Polskę m.in. w czasie konferencji: Youth for Tomorrow’s Europe na Malcie, 3rd Eastern Partnership Youth Forum 2017 w Warszawie, European Union Youth Conference w Wiedniu, Youth Trends Forum 2019 w Taipei na Tajwanie. W 2019 roku został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem I kadencji działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla formalnych i nieformalnych organizacji młodzieżowych.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie student Międzynarodowych Stosunków Wojskowych na Akademii Sztuki Wojennej. Przebywał na wymianach studenckich w Czechach, Finlandii i na Islandii. Podczas pobytu na Islandii odbył staż w Ambasadzie RP w Reykjaviku. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej. Dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów oraz reprezentant Polski na Akademickim Pucharze Świata.

Studentka finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W SGH reprezentuje studentów w organach takich jak Rada Samorządu Studentów oraz Senat SGH. Koordynarka Zespołu Merytoryki projektu Asian-European Partnership for Development. Od 6 lat zaangażowana w obszarze partycypacji młodzieży w życiu społeczno-politycznym poprzez działalność w młodzieżowych radach, współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka czy organizacjami takimi jak Polska Rada Organizacji Młodzieżowych oraz Fundacja IREPSO.

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów oraz przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Posiada rozległe doświadczenie w sprawach karnych i karnoskarbowych. W IREPSO odpowiada za prowadzenie działu Interwencji Procesowej. Wieloletni pełnomocnik organizacji społecznych, m.in. Fundacji Ochrony Praw Konsumenta oraz Fundacji Eurolege, wstępującej do prowadzonych procesów sądowych oraz wspierającej edukację prawną. Zwolennik przejrzystości i jawności spraw sądowych. Prywatnie miłośnik historii, a także geopolityki.

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość o specjalności rachunkowość i podatki na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Executive Master of Business Administration na Collegium Humanum – Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. Od ponad 10 lat związana z działalnością organizacji trzeciego sektora oraz koordynatorka wielu projektów, mających na celu ich rozwój. W 2021 roku powołana w skład Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wiceprezeska United Nations Association – Poland, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Aktywnie zaangażowana w działalność społeczną. W latach 2019-2021 koordynatorka programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju w UNAP, inicjatorka Letniej Akademii Zrównoważonego Rozwoju. Członkini polskiej delegacji na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Młodzieżowa delegatka na 36. i 37. sesję Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Z wykształcenia humanistyka, ukończyła stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i stosunkach międzynarodowych. Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego na swojej Alma Mater. Od lat związana z sektorem organizacji pozarządowych w Polsce. W latach 2020-2022 pełniła funkcję koordynatorki programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju w United Nations Association – Poland. Brała czynny udział w wielu tematycznych konferencjach i seminariach, poświęconych tematyce polityki międzynarodowej, zmian klimatu czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.