Oddajemy w Państwa ręce drugą z serii analizę, tym razem dotyczącą edukacji prawnej w Polsce.

W dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych oraz kulturowych istotnym jest wyposażenie młodego pokolenia w mechanizmy pozwalające na ukształtowanie ich postaw społecznych poprzez pogłębianie świadomości prawnej na skutek szeregu działań edukacyjnych zmierzających do znajomości podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa.

Przy takim założeniu edukacja prawna służyć ma całemu społeczeństwu, jak i jednostce. Wykształcona młodzież nie tylko zna przepisy prawne, lecz potrafi także umiejętnie się po nich poruszać. A to dalej ma przełożenie na budowę społeczeństwa opartego na wiedzy, kreatywnego i podejmującego wyzwania jakie stawia mu współczesny świat.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą.

Pobierz: Analiza Edukacja prawna jako skuteczny sposób kształtowania świadomości prawnej młodzieży w obszarze wymiaru sprawiedliwości