Zespół Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do zapoznania się trzecią z serii analiz. Tym razem przyjrzeliśmy się kwestii bezpłatnych staży.

Praktyki zawodowe mają w zamyśle pomóc młodym ludziom w przejściu z etapu edukacji do etapu stałego zatrudnienia, poprzez zapewnienie im praktycznego szkolenia w przyszłym miejscu pracy. Choć sama instytucji praktyk, jako możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych wydaje się być słuszna, największym problemem młodzieży pozostaje nieprzerwanie ich nieodpłatność, a co za tym idzie, także dodatkowe trudności w stawianiu pierwszych kroków na wymagającym rynku pracy.

Jak wygląda sytuacja stażystów w Polsce i Unii Europejskiej? Czy wprowadzenie zakazu bezpłatnych praktyk byłoby odpowiednim rozwiązaniem? To tylko niektóre kwestie, które poruszyliśmy w najnowszej analizie.

Zapraszamy!

Analiza dostępna pod linkiem: Analiza. Bezpłatne staże