Oddajemy w Państwa ręce analizę pt. ONZ i zrównoważony rozwój – rola młodych ludzi.

W raporcie przedstawione zostały informacje na temat Agendy 2030 i przyjętych w jej ramach celów zrównoważonego rozwoju oraz roli młodych ludzi w ich realizacji. Została także poruszona kwestia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Niniejsza raport zawiera także przykłady działań realizowanych przez młodych ludzi na rzecz implementacji Agendy 2030 i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, jak również przykłady inicjatyw podejmowanych przez ONZ i inne podmioty w stosunku do młodzieży zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy ekspertek United Nations Association – Poland.