Oddajemy w Państwa ręce analizę pt. Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej młodzieży w Polsce.

Niniejsza analiza stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do pojęcia partycypacji społecznej młodzieży. Aktualnie większość regulacji prawnych ma charakter rozproszony, często nieodnoszący się do partycypowania przez tę grupę społeczną, zatem konieczne stało się przekrojowe zbadanie tychże regulacji, tak aby uzyskać jak najszerszy obraz tytułowego zagadnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy naszej ekspertki!