Zapraszamy do zapoznania się z briefingiem po posiedzeniu Rady ds. Młodzieży z udziałem eksperta ds. partycypacji społecznej w Instytucie Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego Piotra Drzewieckiego.

Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała wczoraj o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Szczególną uwagę zwrócono na problem niskiej jakości oferowanych staży oraz zjawisko odwróconej płatności, kiedy to student musi płacić za możliwość odbycia stażu.

Wypracowane dotychczas rozwiązania legislacyjne nie odpowiadają potrzebom młodych ludzi. Dostrzegalna jest konieczność stworzenia przepisów, które kumulatywnie i kompleksowo umożliwiałby młodym osobom podejmowanie praktyk lub staży, gwarantowały im poszanowanie ich praw socjalnych, a jednocześnie były atrakcyjne oraz akceptowalne z perspektywy podmiotów przyjmujących na praktyki.

Młodych ludzi często traktuje się jako przysłowiowy kwiatek do kożucha, zajmują się parzeniem kawy, czy wypełnianiem podstawowej dokumentacji. Nie tak powinny wyglądać staże i praktyki. Nikt też nie powinien pracować za darmo.

Piotr Drzewiecki, IREPSO

Jak wskazał Doradca Prezydenta RP i jednocześnie Szef Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki, rekomendacje dotyczące możliwości regulacyjnych staży zostaną przedstawione Prezydentowi RP.

fot. Krzysztof Gumul/KPRP