W dniu 22 listopada 2021 r.  W Pałacu Prezydenckim w Warszawie po raz kolejny odbyła się Gala finałowa VI edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”. Przyznawanie nagrody odbywa się co roku, począwszy od 2016 r., a jej istotą jest  promowanie postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.

Statuetka przyznawana jest w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Instytucja – organizacja, Dzieło – przedsięwzięcie, projekt oraz Nagroda Specjalna.

W każdej z kategorii honoruje się szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Jak podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda „Drobny gest wykonany wobec drugiego człowieka ma nieraz zupełnie niespodziewaną moc. Prostymi działaniami można przynieść tak wiele dobra.”

W uroczystości udział wzięli m.in. tacy goście jak: Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda, wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, minister w KPRP Bogna Janke oraz Wojciech Kolarski – sekretarz stanu i sekretarz kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. Na finałowej Gali nie zabrakło także przedstawicieli licznych środowisk, w tym także dwóch ekspertów Fundacji IREPSO.

Każda z przyznanych Nagród ma przede wszystkim docenić wyróżnionych laureatów i ich projekty, ale i pokazać, jak ważne w społeczeństwie są wzajemne relacje między jednostkami, zaangażowanie dla dobra innych obywateli, czy najzwyczajniej – pomoc drugiemu człowiekowi.

Tegorocznymi laureatami zostali:

◊ Człowiek–lider

Bronisława Kufel-Włodek

Aktywuje osoby z niepełnosprawnościami do sportu, założycielka uczniowskich klubów sportowych, była członkini Kadry Narodowej (wioślarstwo), polonistka, teatrolog, dziennikarka, wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

◊ Instytucja–organizacja

Fundacja „Wypłyń na Głębię”

Opolska Fundacja od 2018 roku realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi, zajmuje się przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. W swoich działaniach skupia się zarówno na profilaktyce uniwersalnej, jak i na osobach, które pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i przejawiają dysfunkcyjne zachowania.

◊ Dzieło–przedsięwzięcie, projekt

Inicjatywa Folkowe Przystanki

Dzięki inicjatywie i pomysłowości założycielek Fundacji „Tu Brzoza”– sióstr Barbary Gortat i Pauliny Gortat–Gapińskiej, artystek, wielkich admiratorek wsi i natury, od 2015 roku powstało kilkanaście dzieł – galerii jednego obrazu.

◊ Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Zuzanna Janaszek-Maciaszek – Prezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Po tragicznej śmierci Ojca – Piotra Janaszka w 1998 roku wraz z siostrą Olgą kontynuuje jego dzieło i idee, najpierw w Fundacji Mielnica, a od 2004 r. W Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ”.  Prowadzi aktywizację osób niepełnosprawnych przez sport, a celem podejmowanych działań jest maksymalne ich usamodzielnienie. Promuje profilaktykę niepełnosprawności oraz właściwych zachowań, uświadamiając młodym ludziom, jak niewiele trzeba, by doszło do tragicznego w skutkach wypadku, by w ciągu kliku sekund życie zmieniło się o 180 stopni.

Więcej na temat Nagrody: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/nagroda-dla-dobra-wspolnego

Gratyfikacja przyznawana przez Prezydenta RP przede wszystkim wzmacnia postawy obywatelskie,  kreuje patriotyczną solidarność, umacnia świadomość obywatelską  jednostek, a jednocześnie inspiruje do aktywności na rzecz dobra wspólnego i zachęca do czynnego budowania społecznego kapitału.

Fot. Jacek Szymczuk/KPRP