Dziękujemy Gazeta Kongresy za objęcie patronatem medialnym debaty “Samorządność młodych w nowym stanie prawnym”.

Ideą DIalogu Nowej Generacji jest współpraca młodych ludzi i zrzeszanie organizacji młodzieżowych, dlatego tego typu współprace są dla nas szczególnie ważne. Wierzymy, że głos młodego pokolenia może być słyszalny i mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez rządzących.

Jednocześnie przypominamy, że wciąż istnieje możliwość stacjonarnego udziału w debacie.

Link do formularza rejestracyjnego -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdscPdU8R5fSAgz_poHEPWH4jTJh-fTD7uDVBWlvS5Tfcub9Q/viewform