Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że rozpoczynamy realizację projektu „Interwencje młodzieżowe”! Nasz projekt skupia się na dwóch obszarach życia społecznego młodzieży w Polsce: partycypacji społecznej młodzieży (szczególnie w ramach młodzieżowych rad) oraz rynku pracy.

W 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw samorządowych, wzmacniając pozycję młodzieżowych rad w całej Polsce. Od tego momentu swoją podstawę ustawową uzyskały młodzieżowe rady powiatu oraz młodzieżowe sejmiki wojewódzkie. Z badań prowadzonych przez Instytut (Zapolski, 2022) wynika, że w 2022 działało ponad 300 młodzieżowych rad.

Pomimo wzrostu zainteresowania problematyką tworzenia i funkcjonowania tych młodzieżowych organów doradczych, dużym problemem, powodującym nieefektywną pracę tychże organów jest brak stosownej wiedzy prawnej po stronie młodzieżowych radnych. Najczęściej są to osoby w wieku od 14 do 18 lat, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy przez okres roku lub dwóch pełnią funkcję w młodzieżowych organach. Nie dysponują oni stosowną wiedzą, która mogłaby pozwolić na realizację kompetencji, przyznanych im przez ustawę – np. opiniując akty prawa miejscowego.

Wiele z młodzieżowych rad (ale również grup nieformalnych) i młodzieżowych organizacji pozarządowych mierzy się również z problemem marginalizacji lub ignorowania ze strony włodarzy na poziomie lokalnym. Niezbędne jest utworzenie mechanizmów, które pozwolą na wzmocnienie pozycji osób młodych w kontaktach z decydentami.

Drugim filarem projektu jest analiza zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy osób młodych. Z badań prowadzonych przez Instytut (Zob. np. Analiza możliwości regulacyjnych staży, P. Drzewiecki, IREPSO 2021) wynika, że jednym z największych problemów występujących obecnie w dyskursie społecznym jest zagadnienie tzw. bezpłatnych (nieodpłatnych) staży i praktyk studenckich.

Problem wyzysku osób młodych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą nasila się – stąd konieczne są działania, których celem jest poprawa sytuacji.

Projekt zakłada prowadzenie komparatystycznych badań prawnych oraz monitoringu społeczno-legislacyjnego, zmierzających do wypracowania założeń (wytycznych) do zmian legislacyjnych we wskazanym powyżej obszarze (młodzi na rynku pracy).

Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji PGE.