22 listopada 2021 roku w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali na temat wielu ważnych dla regionów spraw. Jednakże, naszą szczególną uwagę, z wiadomych przyczyn, zwróciła dyskusja poświęcona projektowi uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Proponowana Uchwała przewidywała m.in. zmianę sposobu wyboru radnych do młodzieżowego sejmiku. Zgodnie z brzmieniem § 9 rozdziału 3 analizowanej zmiany:

W skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego mieli wejść radni w liczbie określonej dotychczas w statucie, wybrani przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego spośród kandydatów wskazanych przez radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w drodze pisemnych rekomendacji.

Każdy radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego posiada prawo rekomendowania jednego kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zamieszkującego na obszarze wchodzącym w skład obrębu wyborczego, z którego dany radny uzyskał mandat w wyborach do Sejmiku.

Pomysł ten spotkał się z krytyką części uczestników sesji. Swoje oburzenie wyrazili w szczególności radni – Jan Maćkowiak, Arkadiusz Bąk oraz radna Agata Binkowska, zdaniem których pomysłem absurdalnym jest, aby o wyborze „młodzieżowych” radnych decydowała rekomendacja radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Założeniem, jednym z głównych, utworzenia młodzieżowego sejmiku było to, aby dać młodzieży możliwość uczenia się w wymiarze praktycznym o demokracji. Że chcemy wsłuchiwać się w ich głosy i brać ich pod uwagę w podejmowaniu decyzji znaczących dla województwa – powiedział Jan Maćkowiak, przy tym podkreślając – Fundamentem demokracji jest sposób wyboru reprezentantów. Jeżeli przedstawiciele młodzieżowego sejmiku nie będą wskazywani i rekomendowani przez środowiska młodzieżowe, to ci ludzie nie będą reprezentantami młodzieży. Jeżeli zależy nam na tym, aby wiedzieć na czym młodym zależy, jakie są ich poglądy, oczekiwania to ta reprezentacja powinna się dokonywać w sposób absolutnie demokratyczny.

Podczas ożywionej dyskusji wskazywano, że taki sposób wyboru radnych do młodzieżowego sejmiku uzależni młodych od swoich ,,starszych kolegów’’ oraz znacząco wpłynie na ich poglądy, które będą bliskie radnym wywodzącym się z danego ugrupowania politycznego.

– Jaki sens ma Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w sytuacji, w której jedyny sposób wyboru radnych zapisanych w zmianie jest nasza rekomendacja? Po co? Co mówimy przez to młodzieży? Ja mówiłem: nic o was bez was. Wy mówicie: bez nas nawet nie możecie się zgłosić. To jest absolutne zaprzeczenie idei Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – zaznaczył radny Arkadiusz Bąk.

Po wymianie zdań między uczestnikami, ostatecznie radni nie przyjęli uchwały dotyczącej przyjęcia analizowanego projektu uchwały, którą skierowano do dalszych prac w komisji, celem jej dopracowania.

Transmisję z omawianych obrad znajdziecie online, na stronie internetowej:

https://esesja.tv/transmisja/20694/xxxviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-22-listopada-2021.htm

fot. https://www.swietokrzyskie.pro/xxxviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-3/