17 grudnia 1999 roku na wniosek Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło nowe święto, tj. Międzynarodowy Dzień Młodzieży, które co roku obchodzone jest 12 sierpnia. W tym wyjątkowym dniu na całym świecie organizowane są m.in. dyskusje, konferencje, warsztaty, spotkania z przedstawicielami władz, akcje charytatywne oraz wydarzenia artystyczne, których celem jest pokazanie, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywają ludzie młodzi, jaki mają, a jaki powinni mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości. To również ich działania i decyzje pozwalają zmieniać otaczający świat, by móc w przyszłości żyć w przyjaznym oraz bezpiecznym środowisku, odpowiadający ich potrzebom. Międzynarodowy Dzień Młodzieży to także doskonała okazja, aby głośno powiedzieć o aktualnych problemach i wyzwaniach dotykających młodych ludzi takich jak m.in.:

  • kłopoty na rynku pracy – w Polsce bez pracy pozostaje ponad 27% młodzieży z czego wynika, że co czwarty młody Polak był aktywny zawodowo;
  • wpływie młodego pokolenia na możliwość globalnego rozwoju;
  • brak odpowiedniego wykształcenia – według danych Parlamentu Europejskiego ok. 12% młodych osób nie posiada żadnego wykształcenia oraz nie uczestniczy w żadnych szkoleniach;
  • jakość życia młodych w dzisiejszych czasach w świetle zmian klimatycznych.

Przyszłość w rękach młodych

W młodych ludziach tkwi ogromny potencjał. Ze względu na swoją kreatywność, pomysłowość, świeże spojrzenie na świat, a także chęć przeprowadzania rozmaitych inicjatyw, mogą wiele zaoferować społeczeństwu i w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju naszego kraju. Mimo, iż czasami czują się bezsilni i niezrozumiani, chętnie wyrażają swoje opinie, ponieważ są świadomi, że mogą wywierać wpływ na wiele sposobów, inspirując tym samym innych do działania. Dlatego młode pokolenie ochoczo angażuje się w działalność samorządową poprzez kandydowanie do rad gmin, powiatów i województw, aktywnie uczestnicząc w pracach tych rad. Dodatkowo bardzo chętnie włączają się w działalność organizacji pozarządowych, zajmujących się różnorodną tematyką np. ochroną środowiska, edukacją, kulturą czy pomocą społeczną. Dawanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania własnego zdania pozwala mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądał świat w kolejnych latach.

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK