Niniejsza publikacja wieńczy Dialog Nowej Generacji, sztandarowy projekt Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego w roku 2021. Nie oznacza to jednak, że kończy się nasza praca w obszarze wymiaru sprawiedliwości, klimatu i środowiska oraz partycypacji społecznej. Wręcz przeciwnie. Informacje i wnioski, które udało nam się zebrać w ramach Dialogu Nowej Generacji, nakreśliły kierunek naszych działań na nadchodzące lata. Konkluzje naszych badań wskazują bowiem jasno, że niezbędne jest zintensyfikowanie wysiłków w obszarze edukacji (w tym edukacji pozaformalnej).

Liczymy, że dalsze badania oraz innowacyjne projekty społeczne stanowią środek na zmniejszanie nierówności oraz budowanie świadomości społecznej młodych. Wszystkich, którym tematyka pracy z młodymi oraz inkluzywności partycypacyjnej pozostaje bliska, zapraszamy do kontaktu i działania na rzecz młodych w Polsce. Wspólnie uczyńmy, aby czekała ich w naszym kraju świetlana przyszłość.