Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem wydanym przez Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie wykorzystania nazwy Okiem Młodych. Oświadczenie dostępne jest poniżej.

Warszawa, 23 sierpnia 2022 roku

Oświadczenie
Fundacji Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego
w sprawie wykorzystania nazwy “Okiem Młodych” 

W ostatnich godzinach obserwujemy dalece mylne utożsamianie realizowanego przez nas w ostatnim roku projektu “Okiem Młodych. Kompleksowy program podnoszenia świadomości społecznej przedstawicieli młodego pokolenia w erze postpandemicznej” z inicjatywą prowadzoną na Twitterze – Okiem Młodych (@OkiemMlodych22) oraz TikToku (okiemmlodych). Nasze działania oraz zrealizowany przez nas projekt nie mają nic wspólnego z tą inicjatywą.

Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego jest apartyjnym, niezależnym think-tankiem, który od 2020 roku działa na rzecz identyfikowania wyzwań społecznych i proponowania rozwiązań zlokalizowanych problemów. W 2021 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu „Okiem Młodych. Kompleksowy program podnoszenia świadomości społecznej przedstawicieli młodego pokolenia w erze postpandemicznej”. W ramach projektu prowadziliśmy badania oraz prace analityczne skupione wokół wpływu pandemii COVID-19 na sytuację młodych ludzi w Polsce. Projekt zakończył się 31 lipca 2022 r. i obecnie nie jest kontynuowany.

Rezultaty projektu są ogólnodostępne na stronie: www.oko.irepso.pl. Należą do nich m.in. analizy z zakresu: sytuacji studentów czy młodzieżowych organów doradczych przy jednostkach samorządu terytorialnego.

W rezultacie pomylenia naszego projektu z nowo utworzonymi inicjatywami, w ciągu kilku godzin nasza praca spotkała się z nieuzasadnionym hejtem, godzącym w pracę ludzi niezaangażowanych politycznie. Hejt ten pochodzi głównie od osób, które nie poświęciły choćby chwili na weryfikację informacji znalezionych w internecie.

Celem naszej organizacji jest stymulowanie dyskusji opartej o dane i analizę, bez z góry przyjętej tezy lub propagowaniem określonych poglądów. Cieszymy się, że młodzi ludzie chcą angażować się w życie publiczne. Z zaskoczeniem przyjęliśmy natomiast do wiadomości fakt, że nowo utworzona inicjatywa identyfikowana jest z naszym Instytutem, jako powiązana ze zrealizowanym przez nas projektem.

Celem Projektu „Okiem Młodych” było merytoryczne zwrócenie uwagi na wybrane problemy przedstawicieli młodego pokolenia, na bazie badań i faktów. Z tego powodu chcieliśmy stanowczo podkreślić, że nasz Instytut nie prowadzi działalności politycznej i nie może być wiązany z działaniem trójki młodych działaczy partyjnych. Ich aktywności nie można w żaden sposób połączyć z przeprowadzonym przez nas projektem.

Szanując zaangażowanie młodych osób w życie publiczne oraz ich prawo do wyrażania własnych poglądów, w tym również aktywistów związanych z inicjatywą prowadzoną na Twitterze oraz TikToku, kierujemy apel o zmianę nazwy, jako mylącej obie inicjatywy.

Paweł Potocki

Prezes Zarządu IREPSO