Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała w czwartek o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Posiedzeniu, odbywającemu się w Belwederze, przewodniczył Doradca Prezydenta RP i jednocześnie Szef Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki. W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Błażej Spychalski i Marcin Drewa – Doradcy Prezydenta RP.

W trakcie obrad wysłuchano wystąpienia eksperta ds. partycypacji w Instytucie Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego Piotra Drzewieckiego, który przedstawił w ogólnym ujęciu zagadnienie staży dla młodych, wchodzących na rynek pracy. Prelegent zaprezentował aktualną sytuację, jak również omówił możliwe i oczekiwane kierunki zmian. Przedstawił także negatywne zjawisko odwróconej płatności, występującej niekiedy na rynku pracy, kiedy student musi płacić za możliwość odbycia stażu.

W poszczególnych wystąpieniach członków Rady zwracano szczególną uwagę na nowe rozwiązania dotyczące staży, w tym wypracowywanie dobrych praktyk, a także ewentualnych zmian przepisów prawa, które wpłynęłyby na poprawę uwarunkowań w omawianym zakresie. Podkreślano również korzyści, jakie z właściwie organizowanych i odpowiednio przebiegających staży płyną zarówno dla ich młodych uczestników, jak i dla pracodawców.

Po posiedzeniu Rady Łukasz Rzepecki zwracał uwagę na konieczność przyjrzenia się jakości bezpłatnych staży i praktyk.

– Młodzi dostrzegają, że jest niska jakość oferowanych praktyk, a także że jest problem z mechanizmem odwróconej płatności, kiedy to stażyści muszą płacić za odbyty staż. W naszej ocenie trzeba to zmienić – mówił.

Podkreślił, że odpowiednie rekomendacje zostaną przedstawione Prezydentowi.

tekst: Kancelaria Prezydenta RP (https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/rada-ds-mlodziezy-o-stazach-dla-mlodych,45467)

fot.: Krzysztof Gumul / KPRP