24 lipca br. z inicjatywy Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się wydarzenie pt.”Samorządność młodych w nowym stanie prawnym”.

Wydarzenie zostało podzielone na debatę dotyczącą przyszłości partycypacji młodych na poziomie samorządowym oraz część warsztatową, w trakcie której omówiono kwestie nowego kształtu statutu, pozycji opiekuna, a także finansowania działalności rady.

W debacie udział wzięli:

▶️ Kaja Gagatek – ważne sprawy

▶️ Paweł Bącal – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego

▶️ Piotr Andruszkiewicz- Rada Miejska w Giżycku

▶️ Tomasz Opar – Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego

Część warsztatową poprowadzili:

▶️ Piotr Drzewiecki

▶️ Tomasz Opar

Dziękujemy za liczny udział i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia.