W ciągu ostatnich dwóch lat z powodzeniem zrealizowaliśmy cztery projekty poświęcone sytuacji młodych w naszym kraju. Niestety, specyfika pracy projektowej nie zawsze pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb naszego zespołu. Aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu youthworkerów oraz mając na celu podniesienie jakości pracy naszego zespołu, rozpoczynamy realizację zadania publicznego „Stabilizacja funkcjonowania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego”. Dziękujemy za zaufanie! Zadanie „Stabilizacja funkcjonowania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Młodzieżowego.