Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała 25 listopada 2021 roku o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Posiedzeniu, które odbyło się w Belwederze, przewodniczył Doradca Prezydenta RP i jednocześnie Szef Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki. Poza członkami Rady – obecni byli również Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Błażej Spychalski i Marcin Drewa – Doradcy Prezydenta RP.

Piotr Drzewiecki, ekspert IREPSO prezentuje rekomendacje w zakresie praktyk i staży

Po rozpoczęciu obrad, wysłuchano wystąpienia eksperta ds. partycypacji społecznej w Instytucie Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego Piotra Drzewieckiego, który przedstawił zagadnienie praktyk oraz staży dla młodych, wchodzących na rynek pracy. Prelegent zaprezentował aktualną sytuację, jak również omówił możliwe i oczekiwane kierunki zmian. Przedstawił także negatywne zjawisko odwróconej płatności, występującej niekiedy na rynku pracy, kiedy to student musi płacić za możliwość odbycia stażu.

Minister Bogna Janke z Analizą możliwości regulacyjnych staży

W poszczególnych wystąpieniach członków Rady zwracano szczególną uwagę na nowe rozwiązania dotyczące staży, w tym wypracowywanie dobrych praktyk, a także ewentualnych zmian przepisów prawa, które wpłynęłyby na poprawę uwarunkowań w omawianym zakresie. Podkreślano również korzyści, jakie z właściwie organizowanych i odpowiednio przebiegających staży płyną zarówno dla ich młodych uczestników, jak i dla pracodawców.

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki

Podczas obrad Rady rozmawiano także o nagrodzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, promującej postawy, działania i projekty obywatelskie. Wyróżnienie honoruje szczególnie zaangażowanie osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Przedstawiciele Rady uczestniczyli w tegorocznej gali nagrody. Minister Janke zachęcała członków Rady do formułowania swoich pomysłów i sugestii, dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.

W dyskusji podsumowano także zakończony szczyt klimatyczny COP 26 w Glasgow, w którym aktywnie uczestniczyli członkowie Rady: Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej Sylwia Łyskawka oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Alina Prochasek. Ponadto omówiono pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia, powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska, w którym uczestniczył w ubiegłym tygodniu Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki.

tekst: Kancelaria Prezydenta RP

fot.: Krzysztof Gumul / KPRP