Ambasadorzy Dialogu Nowej Generacji weekend spędzają na Mazurach!
W dniach od 31 lipca do 1 sierpnia zespół Fundacji IREPSO szkolił się nad jeziorem Dadaj.
W ramach wyjazdu szkoleniowego zaplanowaliśmy szereg zajęć, między innymi:
Formy udziału organizacji trzeciego sektora w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych;
Foresight organizacji trzeciego sektora: znaczenie rozwoju i misji w bieżącej działalności;
Wystąpienia publiczne, praca przed kamerą, praca głosem;
Oprócz zajęć merytorycznych Ambasadorzy mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować.