Zakończyliśmy II etap rekrutacji na staż w redakcji Okiem Młodych. Spośród  grona blisko 20 kandydatów udało nam się wybrać dwie osoby, które dołączą do zespołu naszego Instytutu w ramach projektu Okiem Młodych

Joanna Teysler

Jestem studentką II roku Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których realizuję Prawo i Stosunki międzynarodowe, od zawsze zaangażowaną w wielość inicjatyw społecznych i zafascynowaną tematyką praw człowieka, kulturą Bliskiego Wschodu i… ludźmi. Dużo piszę, a jeszcze więcej mówię – stąd uczestnictwo w licznych konferencjach, debatach oksfordzkich oraz modelowych obradach ONZ. Na swoim koncie mam staż w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz Parlamencie Młodych RP. Prywatnie, szczególne miejsce w moim sercu zajmują wszelkie formy akrobatyki, a także puszysty brytyjski kocur o wdzięcznym imieniu Omlecik.

– Joanna

Paweł Potocki

Jestem absolwentem prawa z certyfikowanymi kompetencjami w zakresie zarządzania projektami (AgilePM, PRINCE2), zarządzania ryzykiem (MoR) oraz zarządzania zmianą na poziomie foundation. Aktywnie uczestnicząc w działaniach kół naukowych (Ekonomii i Prawa, Postępowania Administracyjnego), organizacji studenckich, grup artystycznych, harcerstwie oraz innych stowarzyszeniach, współpracowałem przy organizacji kilkudziesięciu projektów (konferencje, występy i in.). Aby nieustannie poszerzać swoją wiedzę brałem udział w dziesiątkach szkoleń i w międzynarodowych projektach dotyczących organizacji młodzieżowych oraz rozwoju przedsiębiorczości. W trakcie studiów dwukrotnie odbyłem wymianę semestralną na zagranicznych uczelniach – w Niemczech i Portugalii. Również dwukrotnie uzyskałem stypendium rektora dla najlepszych studentów.

– Paweł

Nowym stażystom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli opublikować teksty ich autorstwa.