Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się inicjatywie Youth 2030.

#Youth2030 to strategia stworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zwiększenie skali globalnych, regionalnych i krajowych działań dla zaspokojenia potrzeb młodych ludzi, uświadomienia sobie ich praw i wykorzystania ich możliwości do wprowadzenia zmian. ONZ chce angażować młodych do działania, czerpać z ich pomysłów, wiedzy i kreatywności.

Priorytetowe obszary tematyczne strategii odzwierciedlają wszystkie trzy filary systemu ONZ: zrównoważony rozwój, pokój i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka.

Więcej informacji

W ramach inicjatywy wydany został raport Youth2030, który podsumowuje działania realizowane w ramach strategii ONZ na rzecz młodzieży.

Link do publikacji

W ramach Dialogu Nowej Generacji wielokrotnie podkreślaliśmy jak ważne jest uwzględnianie głosu młodego pokolenia w procesach decyzyjnych każdego szczebla, dlatego z zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze działania ONZ w tym zakresie, analizować prace i wykorzystywać je w naszej działalności na gruncie krajowym.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dołączonymi do artykułu.

Youth2030