Pomóż nam badać opinię młodych!

Dialog nowej generacji ma na celu wypracowanie rekomendacji dla władz naszego kraju w trzech kluczowych obszarach. Aby zapewnić reprezentatywność oraz ogólnopolski charakter projektu, zapraszamy do udziału Młodzieżowe Rady Gmin, Powiatów oraz Sejmiki Wojewódzkie a także organizacje młodzieżowe.

W tym roku planujemy przeprowadzić 3.000 ankiet wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat. Ankiety będą odnosiły się do trzech bloków tematycznych tj. młodzi dla wymiaru sprawiedliwości, młodzi dla klimatu i środowiska i młodzi dla pamięci historycznej.

Prezentacja wyników badań nastąpi podczas konferencji panelowej, w trakcie której młodzi ludzie z całej Polski będą pracować nad wytworzeniem rekomendacji dla organów państwowych i uchwaleniem strategii dla młodzieży.

Dialog nowej generacji zakłada również promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, aktywizację społeczną młodych, zwiększanie świadomości na temat mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, środowiska naturalnego oraz podnoszenie kompetencji miękkich uczestników. W tym celu zaplanowaliśmy szereg wydarzeń towarzyszących, między innymi:

  •     szkolenia,
  •     program ambasadorski,
  •     debaty,
  •     spotkania z ekspertami.

Twój głos ma dla nas znaczenie! Przekaż swojej młodzieżowej radzie lub organizacji broszurę zawierającą informacje odnośnie projektu!