Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego oddaje w Państwa ręce analizę pt. Młodzi Polacy w obliczu zmian klimatu. Analiza została przygotowana w ramach projektu Dialog Nowej Generacji, a jej autorką jest Łucja Urbanowska. Celem  towarzyszącym stworzeniu opracowania było spojrzenie na zagadnienie zmian klimatu z perspektywy młodych w Polsce, w szczególności ich postaw, wiedzy o problemie, podejmowanych działań i możliwych sposobów wywierania wpływu przez młodych na organy władzy publicznej.

Dlaczego perspektywa młodych jest ważna?

Mamy obecnie największe światowe pokolenie młodych ludzi. Z koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika, że to w trosce o dobrobyt przyszłych pokoleń ludzkość stawia sobie za cel zaprzestanie ciągłego czerpania z zasobów nieodnawialnych.

W kwestii polityki klimatycznej młodzież jest więc wyjątkowym interesariuszem, który odczuje jej skutki w większym stopniu niż starsze pokolenie. Wiąże się to ze złożonym zagadnieniem sprawiedliwości międzypokoleniowej (intergeneracyjnej) – problemem należącym do wielu gałęzi prawa i polityki. Ponadto młodzi dorośli, licealiści, studenci często sami widzą (i określają) siebie jako grupę, która jest związana ze zmianami klimatycznymi.

Analiza odpowiada między innymi na następujące pytania:

  • Skąd młodzi Polacy czerpią informacje na temat klimatu?
  • Jak nasza wiedza wypada na tle pozostałych Europejczyków?
  • Jaką rolę w sprawie klimatu pełnią organizacje młodzieżowe?

Zapraszamy do lektury!

Pobierz: Analiza Młodzi Polacy w obliczu zmian klimatu