W ubiegłą sobotę, tj. 21 maja 2022 roku odbył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego. Organizatorem wydarzenia była Krajowa Grupa Robocza Unijnego Dialogu Młodzieżowego na czele z przewodniczącą – Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych. Podczas wydarzenia organizowanego w Warszawie odbyło się wiele paneli dyskusyjnych z młodzieżą. Uczestnicy Kongresu dyskutowali między innymi o roli młodzieżowych organów doradczych, które to działają przy ministerstwach.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również „Niezbędnik Młodzieżowego Aktywisty”. Będzie on stanowił kompendium wiedzy dla osób chcących zaangażować się w działalność społeczną, a także dla osób, które dotychczas nie miały wiedzy bądź odwagi, by podjąć działania w tym kierunku. Niezbędnik miał zostać wydany już w maju, jednak problemy z wydaniem spowodowały, iż data została przesunięta. Jednak niebawem do każdej jednostki samorządu terytorialnego powinien zostać dostarczony egzemplarz „Niezbędnika”. W sieci treść „Niezbędnika Młodzieżowego Aktywisty” na dzień dzisiejszy nie jest opublikowana.

Czym jest „Niezbędnik Młodzieżowego Aktywisty”?

Jest to poradnik dla młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w działalności społecznej. W trakcie kongresu omawianie było co w nim jest zawarte, a także czy jest przydatny i potrzebny w codziennej działalności. Niezbędnik stanowi 100 stron praktycznej wiedzy dotyczącej Młodzieżowych Rad. Jest to baza wiedzy dla młodych ludzi. Niezbędnik podzielony jest na 3 części:

I część nazywa się WIEM – dotyczy aspektów prawnych, organizacyjnych związanych z poradnikiem. Dotyka problemów jakie prawa ma Młodzieżowa Rada, dotyczy polityki wzmacniania młodzieżowych rad przy JTS, a także odnosi się do wpływu ostatnich zmian ustawowych na ich kształt oraz odpowiada na pytanie dlaczego warto działać w młodzieżowych radach;

II część nazywa się WIEM JAK – praktyczne wskazówki dotyczące w jaki sposób zarządzać MR, w jaki sposób w niej działać, jakie mieć pomysły, prezentuje podział zadań oraz przedstawia strukturę młodzieżowej rady, a także prezentuje jak powinna wyglądać współpraca między młodzieżowymi radami, a organem powołującym;

III część nazywa się DZIAŁAM – dotyczy tego jak znaleźć pomysły na działanie, jak zaplanować i przeprowadzić wydarzenie;

Poradnik odpowiada na pytanie dlaczego warto działać w młodzieżowych radach, zamiast poświęcać czas na odpoczynek i zabawę. Piramida Maslowa doskonale to odzwierciedla. Poprzez działanie w młodzieżowych radach spełniamy każdą z potrzeb. Poczynając od:
potrzeb fizjologicznych – związanych z miejscem do pracy w warunkach komfortowych
potrzebę bezpieczeństwa
osoby, które w czasie pandemii angażowały się społecznie realizowały potrzebę bycia potrzebnym,
potrzeba przynależności – integracja w zespole,
Uznanie – to czego dokonujemy w młodzieżowej radzie to społeczność w danym powiecie dostrzegająca że coś się dzieje dla młodych,
Samorealizacja – wpis do CV – pracodawca coraz bardziej doceniają osoby zaangażowane w projekty.

Działalność w MR powinna się opierać na czynnikach długofalowych, co wpływa na rozwój gminy. Na kongresie pojawiła się odpowiedź na pytanie co zrobić z odpływem młodych ludzi do dużych ośrodków. Padło rozwiązanie, iż powinna być MR, która opracuje strategię zatrzymania młodych ludzi bądź powrotu po studiach do mniejszych miejscowości.

Jak wygląda zatem współpraca MR z organem powołującym? Trzeba patrzeć na Radę Gminy jak na partnera. Młodzi ludzie mają pomysły, natomiast dorośli mają doświadczenie i warto to połączyć. Entuzjazm, energia młodych i doświadczenie dorosłych. Należałoby regularnie spotykać się z wójtem, burmistrzem i prezydentem. Doradzać, konsultować i współpracować z dorosłymi koleżankami i kolegami.