Polska już po raz drugi przystępuje do Dobrowolnego Przeglądu realizacji Agendy 2030 – VNR 2023 (ang. Voluntary National Review, VNR). Pierwszy raport zaprezentowaliśmy na forum ONZ w 2018 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pragnie aby wkład osób młodych i organizacji pozarządowych znalazł swoje szczególne miejsce w VNR 2023. Dlatego celem niniejszej ankiety jest zebranie możliwie precyzyjnego i rzeczowego wkładu od szerokiego grona interesariuszy w Polsce reprezentujących trzy obszary: biznes, kwestie społeczne oraz sprawy dotyczące młodzieży i środowiska. MRiT wierzy, że proces przygotowania przeglądu powinien być partycypacyjny, dlatego zapraszamy do podzielenia się Państwa perspektywą, również ze społecznością ONZ, za pomocą tej ankiety. W procesie przygotowania VNR nie chodzi nam o detaliczne raportowanie działań z lat 2018 – 2022, ale o pokazanie konkretów, które mają znaczenie dla realizacji danego celu oraz zakresu oddziaływania na inne cele.

Na prośbę United Nations Association Poland zapraszamy Państwa organizacje do wzięcia udziału w ankiecie. Jest ona dostępna do pobrania poniżej.Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: biuro@unapoland.org

Ankieta została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z United Nations Association Poland (UNAP), Polskim Czerwonym Krzyżem, Krajową Izbą Gospodarczą, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz UN Global Compact Network Poland.

Kliknij aby pobrać ankietę!