Projekt Dialog nowej generacji to inicjatywa, która ma pozwolić na wypracowanie jednej strategii RP wobec młodzieży, uwzględniającej głos młodych obywateli. W tym celu niezbędne okazuje się wypracowanie metodologii pracy oraz wyodrębnienie kilku najistotniejszych kwestii dotyczących rozwoju państwa, w których polski rząd planuje szczególnie aktywnie współpracować z młodzieżą.

Do sektorów tych należą:

  • partycypacja społeczna,
  • klimat i środowisko,
  • wymiar sprawiedliwości.

W odniesieniu do każdego z wymienionych obszarów konieczne jest wypracowanie nowych metod działania państwa wobec młodzieży w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami – takimi jak globalizacja, czy powszechny dostęp do Internetu. Skuteczna polityka nie może być prowadzona bez wyboru właściwych źródeł komunikacji ze społeczeństwem.

Brak strategii państwa wobec młodzieży a tym samym działania prowadzone wyłącznie ad hoc mogą doprowadzić do wytworzenia w młodych osobach poczucia, że nie mają żadnego wpływu na politykę państwa, którego są obywatelami. Dotychczasowe projekty organizacji pozarządowych działających na poziomie krajowym nie spotkały się jak dotąd z finalizacją oraz obejmowały zbyt wąską grupę wiekową, pomijając młodzież w wieku 15-17 lat, która również może brać czynny udział w kształtowaniu dalszej wizji państwa. Wydaje się również, że nie uwzględniony został czynnik epidemiologiczny, który w obecnej chwili uniemożliwia przeprowadzanie bezpośrednich spotkań z zainteresowaną grupą odbiorców. Konieczne jest jak najszybsze podjęcie konsultacji z młodzieżą w formule hybrydowej pozwalającej w razie wysokiego współczynnika zachorowań na przeniesienie spotkań do formuły online. Niezbędne jest również zaprezentowanie efektów prac ekspertom z zakresu nauk społecznych, aby tym samym zaprezentować najbardziej rzetelne rekomendacje w dyskursie publicznym.