Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego – kim jesteśmy?

Drogi czytelniku,

Skoro trafiłeś na naszą stronę, oznacza to że prawdopodobnie bliska jest ci idea wzmacniania głosu młodych w procesach decyzyjnych. Podstawą działania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę ze specjalistami z dziedziny prawa oraz polityki młodzieżowej.

W IREPSO wierzymy, że kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie ugruntowanej wiedzy z praktyką, dlatego w naszej działalności dużą wagę przykładamy do działalności:

rzeczniczej – przyświeca nam idea rzecznictwa interesów młodzieży poprzez inicjowanie zmian, uczestnictwo w dialogu z decydentami oraz działania nieformalne,

naukowej – poprzez tworzenie publikacji, raportów, opracowań oraz specjalnych broszur, prowadzenie działalności analitycznej oraz wydawniczej, w zakresie zagadnień prawnych oraz społeczeństwa obywatelskiego,

a także

szkoleniowo – projektowej – poprzez organizację projektów społecznych, prowadzenie warsztatów, debat oraz konferencji mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, zwiększanie zainteresowania współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami, w tym prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.

Nasz zespół

Za działaniami IREPSO stoi zespół ekspertów, konsultantów, researcherów i wolontariuszy. Każda z osób tworzących Instytut wyróżnia się zaangażowaniem oraz innowacyjnym spojrzeniem, dzięki czemu możemy realizować nasze działania na najwyższym poziomie, a także dostarczać rozwiązania, które wspierają głos młodych. Wielu z naszych ekspertów wyróżnia wieloletnie doświadczenie społeczne i udział w międzynarodowych projektach i konferencjach, takich jak: Unijny Dialog Młodzieżowy (wcześniej: Dialog Usystematyzowany), Eastern Partnership Youth Summit, CoE-EC Youth Partnership, UN Youth Delegates Programme, Youth COP, KA1, KA2 oraz KA3 Erasmus+ Projects.

Działalność

Działania IREPSO skupiają się na trzech kluczowych obszarach:

  • edukacja – w szczególności edukacja prawna,
  • rozwój i promocja dóbr kultury,
  • wzmacnianie partycypacji młodzieży w życiu publicznym.

Instytut działa ponadto na rzecz zwiększania instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów formalnych oraz nieformalnych funkcjonujących w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W ostatnim roku, w ramach projektu Dialog Nowej Generacji zorganizowaliśmy szereg konferencji i szkoleń m.in.: debatę pt. „Samorządność młodych w nowym stanie prawnym” oraz konferencję pt. „Młodzi a klimat – rola przedstawicieli młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości”. Do tej pory opublikowaliśmy trzy analizy: „Młodzi Polacy w obliczu zmian klimatu”, „Analiza możliwości regulacyjnych staży” oraz „Edukacja prawna jako skuteczny sposób kształtowania świadomości prawnej młodzieży w obszarze wymiaru sprawiedliwości”.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą działalnością na stronie www.irepso.pl.