Na czym polega nasza praca?

Dialog nowej generacji to projekt zakładający badanie opinii młodych osób, połączone z aktywizacją społeczną, które pozwolą na stworzenie raportu badawczego zawierającego 30 rekomendacji dla rządzących w następujących sektorach:

  • wymiar sprawiedliwości,
  • ekologia, klimat oraz środowisko,
  • partycypacja społeczna.

Do grudnia 2021 roku planujemy przeprowadzić 3.000 ankiet wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat. Ankiety będą odnosiły się do trzech bloków tematycznych tj. młodzi dla wymiaru sprawiedliwości, młodzi dla klimatu i środowiska i młodzi dla partycypacji społecznej.

Prezentacja wyników badań nastąpi podczas konferencji panelowej, w trakcie której młodzi ludzie z całej Polski będą pracować nad wytworzeniem rekomendacji dla organów państwowych i uchwaleniem strategii dla młodzieży.

Dialog nowej generacji zakłada również promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, aktywizację społeczną młodych, zwiększanie świadomości na temat mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, środowiska naturalnego oraz podnoszenie kompetencji miękkich uczestników. W tym celu zaplanowaliśmy szereg wydarzeń towarzyszących, między innymi:

  •     szkolenia,
  •     program ambasadorski,
  •     debaty,
  •     spotkania z ekspertami.

Twój głos ma dla nas znaczenie! Weź udział w badaniu.