Diagnoza problemu

Funkcjonowanie w erze walki z globalną pandemią doprowadziło społeczeństwo do niezliczonych transformacji, niemal we wszystkich obszarach życia codziennego. Zmiany nie ominęły również młodego pokolenia.

Jak nigdy wcześniej, praktycznie z dnia na dzień, młodzi ludzie znaleźli się w nieznanych wcześniej i trudnych do przewidzenia realiach. Wprowadzane restrykcje i ograniczania, takie jak: zakaz zgromadzeń w gronie rówieśników, zamknięty lub ograniczony dostęp do budynków użyteczności publicznej i usług, gwałtowne wdrożenie edukacji zdalnej – stanowiły całkowite zburzenie i zaprzeczenie dotychczasowego postrzegania rzeczywistości.

Pomimo trudnych warunków, przeważająca większość przedstawicieli młodego pokolenia zdała egzamin. Młodzi poświęcili część swojej indywidualnej wolności na rzecz społecznej odpowiedzialności. Miało to jednak swoją cenę.

Wstępne obserwacje wskazują, że stan zdrowia psychicznego wielu spośród młodych ludzi pogorszył się. Ze względu na przedłużającą się izolację oraz funkcjonowanie w zamknięciu zaobserwować można mniejsze zaangażowanie w funkcjonowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Potęguje się również poczucie bezradności oraz niepewność przyszłości wobec m.in. wizji kryzysu gospodarczego.

Cele

Projekt Okiem Młodych ma dwa główne cele: zbadanie zjawisk społecznych, które dotknęły młodych ludzi w dobie pandemii oraz zachęcenie przedstawicieli młodego pokolenia do większego zaangażowania i aktywności w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim.

Wierzymy, że aby efektywnie pomagać młodym z trudnościami postpandemicznej rzeczywistości, w pierwszej kolejności niezbędne jest przeanalizowanie doświadczeń z jakimi musieli, bądź nadal muszą się mierzyć. Nie sposób jednak wyobrazić sobie przeprowadzenia tego typu analiz bez bezpośredniego zaangażowania zainteresowanej grupy – w tym przypadku młodzieży. Z tego powodu, oprócz działań o charakterze naukowo-badawczym będziemy prowadzić akcje mające na celu aktywizację młodzieży i zachęcenie do partycypacji w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dlaczego to dla nas ważne?

Problemy młodego pokolenia są nam szczególnie bliskie, ponieważ sami jesteśmy jego przedstawicielami. Młodzi stanowi znaczną grupę polskiego społeczeństwa, a problemy z którymi się mierzą powinny być traktowane poważnie. W trosce o przyszłość młodzieży należy podejmować długofalowe działania wychodzące poza szczebel centralny, dlatego jako organizacja pozarządowa czujemy, że spoczywa na nas szczególny obowiązek reagowania na niepokojące zjawiska dotykające tej grupy społecznej.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą działalnością na stronie www.irepso.pl.