Zespół Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego ma przyjemność zaprezentować raport poświęcony funkcjonowaniu młodzieżowych rad podczas pandemii koronawirusa. Publikacja została zaprezentowany po raz pierwszy 26 maja w Belwederze, podczas posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju. Stworzenie raportu poprzedziło badanie stanu młodzieżowych rad w Polsce na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Fizyczne egzemplarze raportu wręczone zostały członkom Rady ds. Młodzieży oraz zaproszonym gościom, uczestniczącym w posiedzeniu. Był wśród nich m.in. Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Członkowie Rady z zainteresowaniem przyjęli tezy raportu w zakresie zagadnień takich jak m.in. kadencja oraz model działania podczas pandemii. Głosy w debacie dotyczyły również kwestii ordynacji wyborczej w wypadku wyboru młodzieżowych radnych na poziomie gminnym.

Raport został opracowany przez zespół Instytutu pod kierownictwem Jana Zapolskiego-Downara, zajmującego się naukowo zagadnieniem młodzieżowych rad oraz partycypacji społecznej młodzieży. Raport w wersji do pobrania znaleźć można poniżej.

Pobierz raport dotyczący młodzieżowych rad w Polsce

Jest to pierwszy z serii raportów, które powstają w ramach Okiem Młodych. Dotyczą one kwestii istotnych dla przedstawicieli młodego pokolenia, analizując w jaki sposób zmiany społeczne zachodzą w erze postpandemicznej.