21 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja Młodzi a klimat – rola przedstawicieli młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości organizowana przez Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Dialog Nowej Generacji oraz V4SDG – Visegrad for Sustainability.

Konferencja miała na celu podjęcie tematów istotnych w XXI wieku i zaoferowanie młodym ludziom przestrzeni do zdobycia wiedzy i dyskusji. Po otwarciu wydarzenia przez Prezesa IREPSO Rafała Nasuto głos zabrał Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki, który podkreślił znaczenie partycypacji młodych w działaniach na rzecz klimatu. Pierwszą część wydarzenia stanowiła debata poświęcona prawnym aspektom zmian klimatycznych, w której wzięli udział: mec. Maja Frontczak (Kancelaria GESSEL), Marcin Kowalczyk (WWF Polska), Weronika Szyszka (United Nations Association – Poland) oraz Julia Kozakiewicz (ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi). Debatę poświęconą m.in. zagadnieniu pozwów klimatycznych moderował Piotr Drzewiecki z IREPSO. W dalszej części Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24 wygłosił prelekcję poświęconą energii jądrowej.