Działania Komisji Europejskiej

W dniu 14 października 2021 r. przyjęto formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Wszyscy młodzi ludzie mogą budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu rzeczywistość, a przyjęty wniosek jest pierwszym krokiem ku lepszej przyszłości.
Komisja Europejska jednocześnie publikuje również najnowsze sprawozdanie UE na temat młodzieży pod względem nauki, ich aktywności w lokalnych społecznościach i możliwościach zawodowych.

Co w ramach Europejskiego Roku Młodzieży?

Przede wszystkim chodzi o to, by młodzież docenić. Pandemia odebrała młodym ludziom wiarę, siłę i motywację. W ramach  współpracy licznych środowisk podjęte zostaną  starania o nowe możliwości dla młodych ludzi, by wzbudzić w nich iskrę do działania i przekonać, że mogą więcej, mimo trudności na jakie napotykają w obecnych czasach.
Po drugie zachęcać. Zachęcać wszystkich młodych ludzi. Zachęcać do aktywności obywatelskiej bez względu na region, środowisko czy grupę społeczną. Tylko w taki sposób mogą  nastąpić pozytywne zmiany. Poznanie potrzeb i spostrzeżeń młodych Europejczyków jest bazą do podejmowania kolejnych kroków dla dobra szeroko rozumianej młodzieży.
W ramach promocji Europejskiego Roku Młodzieży istotne będzie również wdrożenie NextGenerationEu, dzięki czemu zostaną zapewnione miejsca pracy o wysokiej jakości i stworzona zostanie przestrzeń do samokształcenia, rozwoju osobistego i zawodowego.
Europejski Rok Młodzieży mimo planowanych działań i konkretnych kroków w polepszaniu i poszerzaniu perspektyw dla młodych ludzi w Europie, będzie rokiem inspiracji. Nikt inny jak młodzi ludzie, staną się inspiracją do rozmów i kolejnych planów.
Ponadto w najbliższych dniach na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostanie uruchomiona specjalna ankieta, a zainteresowane strony będą mogły przedstawić swoje wizje i pomysły.
Wyrazem uznania skierowanym ku młodzieży jest wypowiedź Przewodniczącej Komisji. Ursula von der Leyen powiedziała:
Pandemia pozbawiła młodych ludzi wielu możliwości – spotykania się z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi czy też doświadczania i odkrywania nowych kultur. Wprawdzie nie możemy im oddać straconego czasu, lecz proponujemy dziś ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Czy to w kwestiach klimatu, spraw społecznych, czy rozwoju cyfrowego młodzi ludzie są w centrum naszej polityki i priorytetów politycznych. Zobowiązujemy się do słuchania ich głosów, tak jak robimy to obecnie w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, i chcemy wspólnie pracować nad kształtowaniem przyszłości Unii Europejskiej. Unii, która jest silniejsza, jeśli uwzględnia aspiracje naszej młodzieży – opierającej się na wartościach i odważnej w działaniu.
Niech te słowa, będą zachętą i motywacją do zaangażowania na rzecz młodych i przez młodych.
Raport poświęcony sprawom młodzieży można znaleźć w poniższym linku.