Powołanie Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju

14 października Prezydent RP Andrzej Duda powołał członków Rady ds. Młodzieży. Rada, to organ apolityczny, który będzie działać w ramach Narodowego Programu Rozwoju. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, nominacje z rąk prezydenta odebrały 24 osoby reprezentujące różne organizacje i środowiska młodzieżowe, m.in. edukacyjne, klimatyczne, ekologiczne, międzynarodowe, osób z niepełnosprawnościami, rolnicze, sportowe, pracownicze oraz oferujące wsparcie psychologiczne i psychiatryczne.

To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu, ponieważ do tej pory, taki organ doradczy przy Prezydencie RP nie funkcjonował. To pierwsza tego typu inicjatywa.

Powołanie Rady jest zwieńczeniem trwających ponad rok konsultacji „Młodzi w Pałacu”, w trakcie których odbyło się 100 spotkań, w których wzięło udział ponad 160 organizacji reprezentujących środowiska młodzieżowe.

To także kolejny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia głosu młodych ludzi w sprawach dla nich ważnych i ich dotyczących.

Czym będzie zajmować się Rada?

W założeniu, Rada ma być forum debaty i dialogu społecznego, dotyczącego spraw młodzieży. Będzie również zaangażowana w prace nad przygotowywaniem założeń do prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z tego obszaru. Podstawą działalności ma być otwartość, gotowość do współpracy z różnymi środowiskami, dialog i brak „tematów tabu”.

Tematów z pewnością nie zabraknie. O tym, jak wiele kwestii wymaga omówienia przekonuje raport, który powstał jako podsumowanie konsultacji „Młodzi w Pałacu”. Tematy tam poruszone, z pewnością będą pojawiać się w pracach rady. Jako szczególnie ważne należy uznać te dotyczące edukacji, klimatu, kwestii międzynarodowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

– Cieszymy się, że mamy głos i będziemy mogli mówić o naszych potrzebach i problemach, ale będziemy też mogli proponować sposoby ich rozwiązania. Chcemy być rzecznikami młodego pokolenia – podkreślali członkowie Rady.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Młodzieży, odbyło się w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jego tematem było „Młodzi wobec wyzwań przyszłości”. Kolejne zaplanowano na listopad.

źródło: prezydent.pl

fot.: Marek Borawski / KPRP