Projekt „Interwencje młodzieżowe. Kompleksowy program podnoszenia świadomości prawnej młodych” został zrealizowany przy wsparciu Fundacji PGE i trwał między październikiem 2022 roku a marcem 2023 roku. Niniejsza publikacja skupia kwintesencję działalności poradniczej realizowanej w ramach Interwencji… Przez pół roku zespół IREPSO udzielał nieodpłatnych porad prawnych dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych, młodzieżowych rad czy samorządów uczniowskich lub studenckich. W ramach poradnictwa, nasi eksperci mierzyli się z różnymi tematami związanymi z partycypacją społeczną młodzieży. Jednakowoż wszelkie pytania i prośby o pomoc zostały zdominowane przez dwie dziedziny – kwestie instytucjonalne związane z tworzeniem organizacji pozarządowych (fundacji lub stowarzyszenia) oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem
młodzieżowych rad gmin, powiatów i województw.

Niniejsza publikacja stanowi pewne Q&A dot. tematów związanych z lokalną polityką młodzieżową. Bardzo często młodzież działająca w lokalnej młodzieżowej radzie nie jest świadoma swoich uprawnień oraz obowiązków, a wobec braku odpowiedniego wsparcia ze strony decydentów nie jest w stanie samodzielnie mierzyć się z problemami instytucjonalnymi.

Co więcej, obecne przepisy mimo pozornego braku złożoności również nie pomagają w analizie konkretnych problemów i możliwości rozwiązań niepożądanych stanów faktycznych. Poniższy zbiór case’ów w domyśle Instytutu ma zatem być pewnym kompendium najważniejszych informacji co do najczęściej pojawiających się pytań zadawanych przez młodzieżowych radnych oraz opiekunów rad. Trzynaście case’ów zostało podzielonych w przystępny sposób na trzy części – stan faktyczny, pytania i odpowiedź IREPSO. Odpowiedzi zawierają podstawy prawne naszego rozumowania oraz ewentualne informacje dodatkowe, które pozwolą pogłębić wiedzę na dany temat.

Głównym inicjatorem i realizatorem projektu Interwencje młodzieżowe… był Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego. Podstawą działania Instytutu jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę z ekspertami z zakresu edukacji prawnej, partycypacji społecznej oraz polityk młodzieżowych. Instytut prowadzi monitoring legislacji i działań organów władzy w zakresie polityki młodzieżowej. Przeprowadza konsultacje społeczne a także skupia się na promowaniu dobrych rozwiązań na rzecz młodych. Oddajemy do Państwa dyspozycji tekst, który w naszym mniemaniu pozwoli w dużym stopniu ułatwić realizację wskazanych powyżej celów.

Publikacja dostępna jest pod linkiem: Interwencje młodzieżowe. Case study