IREPSO Strona główna
Strona główna/Aktualności/

Dobrowolny Narodowy Przegląd z realizacji Agendy 2030 – wypełnij ankietę!

Polska już po raz drugi przystępuje do Dobrowolnego Przeglądu realizacji Agendy 2030 – VNR 2023 (ang. Voluntary National Review, VNR). Pierwszy raport zaprezentowaliśmy na forum ONZ w 2018 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) pragnie aby wkład osób młodych i organizacji pozarządowych znalazł swoje szczególne miejsce w VNR 2023. Dlatego celem niniejszej ankiety jest zebranie możliwie precyzyjnego i rzeczowego wkładu od szerokiego grona interesariuszy w Polsce reprezentujących trzy obszar ...

2023-01-09T17:25:34+01:009 stycznia 2023|

Rozpoczynamy realizację nowego zadania!

W ciągu ostatnich dwóch lat z powodzeniem zrealizowaliśmy cztery projekty poświęcone sytuacji młodych w naszym kraju. Niestety, specyfika pracy projektowej nie zawsze pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb naszego zespołu. Aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu youthworkerów oraz mając na celu podniesienie jakości pracy naszego zespołu, rozpoczynamy realizację zadania publicznego "Stabilizacja funkcjonowania Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego". Dziękujemy za z ...

2022-12-28T14:26:47+01:0028 grudnia 2022|

Lex Czarnek 2.0 z wetem 2.0

Bez wątpienia, jednym z najważniejszych wydarzeń tego tygodnia było drugie weto prezydenckie dla kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, tzw. Lex Czarnek 2.0 (należy przy tym jednak zaznaczyć, iż w tym przypadku nie był to projekt rządowy, ale poselski – niemniej oba były przygotowane ,,pod auspicjami” obecnego ministra edukacji i nauki). Argumentując swoją decyzję Prezydent RP Andrzej Duda zaznaczył, że projekt nie uzyskał szerokiej akceptacji społecznej dla jego kluczowych rozwiązań. Tr ...

2023-01-16T15:22:11+01:0016 grudnia 2022|

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dziedzictwa Europejskiego Roku Młodzieży 2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dziedzictwa Europejskiego Roku Młodzieży 2022 Rok 2022 stał się Europejskim Rokiem Młodzieży za sprawą przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, która ogłosiła inicjatywę w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. W tym orędziu podkreśliła ona znaczenie młodych Europejczyków w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej i sprzyjającej inkluzywności społecznej i cyfrowej. W założeniu, Europejski Rok Młodzieży miał dać młodym ...

2023-01-16T14:53:32+01:0028 listopada 2022|

Policy paper IREPSO dot. wyborów do sejmików młodzieżowych

Już wkrótce do decydentów zostanie przekazana publikacja Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego pod tytułem “Wybory członków młodzieżowych sejmików – nowa rzeczywistość ze starymi rozwiązaniami”, autorstwa Jana Zapolskiego-Downara. Pomimo istnienia w 10 województwach grup tytułujących się „młodzieżowymi sejmikami”, przed czerwcem 2021 roku nie miały one usankcjonowanego prawnie charakteru doradczych organów. Miały one charakter głównie edukacyjny, a sposób wyboru czło ...

2023-01-16T14:48:24+01:0028 listopada 2022|
Przejdź do góry