IREPSO Strona główna
Strona główna/Aktualności/

[case study] Kadencja młodzieżowej rady i jej wydłużanie

Case: W pewnej gminie, kadencja młodzieżowej rady trwała 2 lata (od marca 2020 r. do marca 2022 r.). Niemniej w październiku 2021 roku, 90% składu młodzieżowej rady zrezygnowało z pełnienia funkcji członków w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz zaprzysiężenie nowych członków trwało do końca roku, zatem nowi członkowie młodzieżowej rady byliby w jej składzie zaledwie przez 3 miesiące. W związku z tym rada gminy chciałaby jednorazowo przedłuż ...

2023-04-22T00:52:44+02:0023 lutego 2023|

[case study] Czy liczba młodzieżowych radnych w radzie może ulec zmianie?

Case: W pewnej młodzieżowej radzie powiatu statut przewidywał, że liczba jej członków wynosi 10 osób (po 2 osoby z każdej gminy), a jej kadencję ustanowiono na 2 lata. Po roku działalności zauważono jednak, że tak mało liczny skład młodzieżowej rady utrudnia efektywne działania. Rada powiatu znowelizowała zatem statut młodzieżowej rady, zmieniając liczbę członków rady z 10 do 25. Pytanie: Czy liczba radnych młodzieżowej rady może zmienić się w trakcie trwania kadencji? Odpowiedź IREPSO: Co do za ...

2023-04-22T00:51:19+02:0023 lutego 2023|

[case study] Czy można powołać młodzieżową radę dzielnicy i dlaczego nie?

Case: W pewnym mieście wojewódzkim, młodzieżowa rada miasta, aby zwiększyć zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalne oraz społeczeństwo obywatelskie przekonało prezydenta miasta do wniesienia inicjatywy uchwałodawczej powołującej młodzieżowe rady dzielnic i osiedli. W uzasadnieniu podniesiono, że takie młodzieżowe rady pomogłyby również w funkcjonowaniu młodzieżowej rady miasta. Pytania: Czy rada miasta może podjąć uchwałę o powołaniu młodzieżowych rad dzielnic i osiedli?  Jeżeli nie, to w jaki s ...

2023-04-22T00:49:20+02:0023 lutego 2023|

Propozycja ograniczeń sprzedaży napojów energetycznych

Od kilku lat możemy zaobserwować niepokojące zjawisko w postaci znacznego wzrostu popularności i spożycia napojów energetycznych wśród dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w wystąpienie generalnym do Ministra Zdrowia poruszył problem związany z narastającą odą na wspomaganie się „energetykami” np. przed testami lub klasówkami, w czasie nauki, czy też podczas wzmożonego wysiłku. Według badań przeprowadzonych w 2021 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państw ...

2023-02-13T11:23:00+01:0013 lutego 2023|

[case study] Jak działa inicjatywa uchwałodawcza młodzieżowej rady?

Case: W pewnym mieście na prawach powiatu młodzieżowa rada miasta postawiła sobie za cel przygotowanie programu stypendialnego dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym celu po zbadaniu potrzeb młodzieży oraz możliwości finansowania inicjatywy ze strony powiatu, na podstawie art. 5b ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym zgłosiła do prezydenta miasta wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powołania funduszu stypendialnego. Niestety, prezydent poinformował, że nie nada w ...

2023-04-22T00:45:50+02:0013 lutego 2023|
Przejdź do góry